Důležité novinky

Slavnostní koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR k 700. výročí narození Karla IV., který se uskuteční v opatském chrámě cisterciáckého kláštera v Oseku 25. září od 17 hodin. Titul koncertu „Korunovace českých králů“ je převzat z názvu nového oratoria skladatele Jana Zástěry, které na koncertě zazní ve světové premiéře. … Přečíst celé

Collegium v Římě a Vatikánu

Teplický hudební soubor Collegium Hortensis se chystá do Vatikánu. Smíšený pěvecký sbor s doprovodem smyčcového kvinteta a se sólistkou Miroslavou Časarovou připravují koncerty také v Římě. Na jih Evropy veze původní sklady svého dirigenta Jana Zástěry, který pro tuto příležitost složil kantátu k poctě sv. Vojtěcha „Pastor bonus“, jež zde … Přečíst celé

Collegium hortensis v Římě

Snaha Trautzlovy umělecké společnosti o prezentaci kraje jako jednoho z někdejších kulturních ohnisek Evropy nyní doznala mimořádné příležitosti. Na pozvání velvyslance České republiky při Svatém stolci podnikne v dubnu 2016 Collegium hortensis koncertní cestu do Říma a Vatikánu, kterou chce využít k propagaci historické i současné hudební kultury regionu. Hlavním bodem itineráře … Přečíst celé