Boj jeptišek a mnichů uzavře vepřovou trilogii

Skladatel Jan Zástěra a libretista Martin Budek po loňském úspěšném uvedení Vepřové odysey slíbili, že na nové operní dílo se posluchači můžou těšit už příští rok. A opravdu! Přes zimu vznikl závěrečný díl série a soubor Collegium hortense finišuje s přípravami k jeho provedení. V sobotu 12. 5. od 18h na teplickém zámku a v neděli 13. 5. od 17h v oseckém klášteře tak diváci můžou být svědky rozuzlení celé historie o nalezení teplických pramenů.

Právě tento kuriózní objev, který učinili vepři velmože Kolostůje, a následné založení teplických lázní se stalo předlohou pro operní triptych. Námět přímo vybízí k hravému zpracování, a proto už před pěti lety vznikl první díl ve stylu italské opery buffy. Komicky laděný text a srozumitelné formy zajistily úspěch a bylo jasné, že další kusy se budou odvíjet v podobném duchu. Na Vepřové spiknutí navázala Vepřová odysea, kde se ke Kolostůjovi, někdejšímu pasáčkovi vepřů, nyní již lázeňskému správci Kubovi přidal bílinský rytíř Košťál a jeho ctižádostivá žena Běla. Hlavním hybatelem děje však zůstala slavná teplická prasata, která celou lázeňskou tradici v Teplicích založila. V opeře mluví a disponují dalšími lidskými vlastnostmi, a to díky Janu Křtiteli, patronu města a lázní, který symbolicky coby „deus ex machina“ pravidelně zasahuje do všech teplických peripetií a tudíž i do oper, které o nich pojednávají.

Třetí, závěrečný díl operní série těží z historie o něco bližší a hmatatelnější. Tentokrát děj nerozhýbe boj o přírodní zdroje v podobě horké vody vyvěrající z hlubin země. Tentokrát se předmětem touhy stane samotná posvátná moc sv. Jana Křtitele, který poprvé nemusí náš kraj navštívit shůry jako boží posel, ale který je tentokrát reprezentován naprosto hmatatelně a fyzicky. Totiž jeho prst přiveze Boreš z Rýzmburka z válečného tažení do Uher a jako vzácnou relikvii ho daruje oseckým mnichům. Závist a obavy o existenci aktivizují teplické jeptišky, které se rozhodnou jednat a získat světcův prst pro sebe.

Hybateli děje, odehrávajícího se v teplickém i v oseckém klášteře, jsou tentokrát opat Giselbert, abatyše Kedruta, konventy mnichů a mnišek a samozřejmě také Boreš. Jan Křtitel se na scéně nakonec také objeví – dokonce celý, se všemi údy – a výraznou postavou je i poslední potomek někdejších teplických vepřů. Ti v dávné prehistorii našli léčivé prameny, jeptišky je chovaly celá staletí, ale nakonec zbyl jen jediný nesnědený exemplář, který je vycvičen k recitování oslavné básně o Teplicích. Teplický reklamní vepř je jakýmsi pohrobkem starých časů, které střídají nové. I o tom opera pojednává.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.