Benefiční koncert 22.2.2020 v Teplicích

Zveme Vás na benefiční koncert na podporu Marka Ševčíka a jeho rodiny. Konat se bude v sobotu 22. února od 17.00 hodin v šanovském kostele sv. Alžběty. Těšit se můžete na nás v doprovodu varhan, na pěvecké vystoupení Jozefíny Štěpánové, Evy Poláčkové, Alice Mackové a její dcery Marušky Mackové a jejich průřez hudebními žánry, od lidových po populární písně, ale jistě potěší i autorské skladby uskupení Pavla Polívky a dalších hudebníků. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Jitku Polívkovou z Regionální knihovny Teplice.

Záříme v září!

Přinášíme vám přehled nejbližších akcí, kam se za námi můžete vydat.

13.9. 18:00 SAUL aneb síla hudby – hrad Krupka (v případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v 18:30 ve hřbitovním kostele sv. Anny)

15.9. 14:00 SAUL aneb síla hudby – Rechenberg (Německo)

28.9. 10:00 Národní pouť ke sv. Václavu – Stará Boleslav

28.9. 14:00 Pouť ke sv. Václavu – Bílka (pod Milešovkou)

29.9. 15:30 Žehnání varhan a koncert k 295. výročí narození J. L. OEHLSCHLÄGELA – Jeníkov (okres Teplice)

ČESKÉ NEBE V ŘÍMĚ

Trautzlova umělecká společnost, která se aktivně podílí na rozvoji autentického kulturního dědictví Ústeckého kraje, hudebně doprovodí Národní pouť ČR do Říma k 30. výročí kanonizace sv. Anežky České papežem Janem Pavlem II. a bezprostředně následujících listopadových událostí v Československu.

Národní pouť se uskuteční 11. – 13. listopadu 2019 a bude nejvýznamnější českou zahraniční akcí roku. Přes 3 000 českých poutníků, delegace vlády a Parlamentu ČR a čeští a moravští biskupové, kněží a řeholníci tak společně oslaví 30. výročí kanonizace sv. Anežky České a Sametové revoluce. V rámci pouti proběhne generální audience u papeže Františka, bohoslužby v bazilice sv. Petra ve Vatikánu, v Lateránské bazilice a v chrámu Santa Maria Maggiore. V podání téměř dvou stovek hudebníků zazní také slavnostní koncert „České nebe“ v chrámu Santa Maria degli Angeli.

Hudbu k doprovodu všech těchto akcí nastuduje Hudba Hradní stráže spolu se Spojenými sbory Podkrušnohoří, které sdružují zpěváky napříč celým Ústeckým krajem a širším okolím. Uměleckým garantem je dirigent a skladatel Jan Zástěra, oceněný v roce 2017 cenami OSA „Nejúspěšnější skladatel vážné hudby“ a „Skladba roku“.

Pouti bude věnována patřičná mediální pozornost a zároveň se bude pyšnit záštitou nejvyšších ústavních činitelů.

České nebe 30.9.2018 v Mostě

V roce české státnosti Vám projekt „České nebe“ představí zcela nový cyklus kantát věnovaných českým patronům. Ke koncertnímu provedení se sejde několik pěveckých sborů působících v Ústeckém kraji, vynikající sólistky a prestižní orchestr Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Pod vedením autora hudby, skladatele a dirigenta plk. Jana Zástěry, si budete moci vychutnat nevídaný hudební zážitek. Předprodej vstupenek probíhá v mosteckém přesunutém kostele Nanebevzetí Panny Marie.