Premiéra Matouše Pavlise již tento pátek

Matouš Pavlis se jako skladatel představil před dvěma lety, kdy jeho Cantata ad gaudium omnis diei zazněla na koncertě v oseckém klášterním kostele a posléze také v katedrále sv. Víta v Praze. Úspěch skladby podnítil jeho tvůrčí zápal natolik, že pro soubor Collegium hortense, kde působí jako sbormistr, začal psát pravidelně. Jeho posledním počinem se stalo moteto ve starém stylu s názvem Ora et labora, které připravil k příležitosti slavnostního znovuotevření Beuronské kaple v Teplicích. Nyní Collegium hortense připravuje premiéru jeho kantáty na text středověké sekvence “Stabat mater”, kterou si posluchači mohou přijít poslechnout na Velký pátek 30.3.2018 v 18h do děkanského kostela sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí v Teplicích.

Autor nám prozradil, jak celou svou skladbu pojal: „Kantáta počítá s komorním obsazením – smyčcovým kvintetem, dvěma sopránovými sólovými party a smíšeným sborem. Celý příběh o Panně Marii a smrti jejího syna je rozdělen na sedm částí; ty pak tvoří tři základní myšlenkové celky. V prvním okruhu je posluchač seznámen s hlavním dějovým motivem – matka hledí na svého zmučeného syna visícího na kříži. Druhému okruhu dominuje téma soustrasti s Pannou Marií a přání podílet se na událostech, jež po Kristově smrti následují. Finále se nese v duchu odvahy a odhodlání nést odkaz velikonočních událostí dál až do samotného konce. Výjimečnost příběhu této sekvence vidím v líčení vztahu Panny Marie k Ježíši Kristu; nejen jako vztahu vyvolené ženy vůči Bohu, ale především vztahu matky vůči jejímu lidskému synovi, kterého jí fanatický dav nejprve vytrhne z náručí a po té přibije na kříž.“

Katedrála plná hudby – adventní koncert Ústeckého kraje

Pro Ústecký kraj připravujeme již druhý adventní koncert

Záměrem je využít prostorové možnosti litoměřické katedrály a připravit tak netradiční hudební zážitek, při kterém trubači z Pražského hradu, pěvecké sbory i hudba obou varhan naplní ze všech kůrů a galerií celou katedrálu hudbou.

V rámci koncertu vystoupí pod vedením sbormistra PaedDr. Václava Hanče, PhD., pěvecký chlapecký sbor Páni kluci, pod vedením Jana Zástěry chrámový soubor Collegium hortensis a žesťové kvinteto Hudby Hradní stráže.

Návštěvníci se mohou také těšit na majestátní zvuk velkých varhan i na unikátní staré varhany v chóru katedrály.

Adventní koncert se již tradičně koná pod osobní záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a biskupa litoměřického, mons. Jana Baxanta.

Vstup volný.

kat