Collegium opět na Hradě!

Podvečer 9. prosince 2016 patřil metropolitní chrám sv. Víta na Pražském hradě účinkujícím a hostům výjimečného adventního koncertu. Pod záštitou pražského arcibiskupa a první dámy ČR jsme vystoupili a v doprovodu Hudby Hradní stráže posluchačům představili zhruba hodinový program ze skladeb českého a světového duchovního repertoáru.

Není to poprvé, co se nám dostalo pozvání na čím dál prestižnější pódia. Již vloni ve zdejším Španělském sále jsme provedli známou vánoční mši Jakuba Jana Ryby „Hej, mistře“. Tentokrát jsme připravili adventní repertoár pro koncert v katedrále a neváhali do něj zařadit originální kompozice oseckého mnicha Jakoba Trautzla nebo našich dirigentů Jana Zástěry a Matouše Pavlise. Na jejich provedení se kromě pěveckého sboru a orchestru podíleli sólisté českých operních scén Miroslava Časarová a František Zahradníček. Pod taktovkou plukovníka Zástěry celý program vyvolal nadšenou odezvu. Stovky posluchačů v zaplněné katedrále vyjádřily své poděkování dlouhotrvajícím potleskem, osobně neváhal gratulovat kardinál Dominik Duka a mnoho dalších hostů z řad představitelů státu, armády a duchovenstva.

Pražský hrad 9. prosince 2016

Pražský hrad 9. prosince 2016

Pražský hrad 9. prosince 2016

Pražský hrad 9. prosince 2016

Adventní koncert Ústeckého kraje 27.11.2016

Advent je doba čekání na příchod velké radosti. Doba rozjímání, ztišení, dobročinnosti a pospolitosti. Návštěva koncertu na první adventní neděli je dobrá tradice a skvělé vykročení vstříc vánočním svátkům. Collegium hortensis ze svého repertoáru vybralo duchovní skladby evropských mistrů i našich skladatelů z podhůří Krušných hor, aby Vám tento čas zpříjemnilo. Potkejme se v jedinečné atmosféře oseckého kláštera, znásobené zpěvem sólistů a sboru, hrou orchestru, ale především setkáním lidí dobré vůle.
inzertadventa4

Předprodej vstupenek od 8.11. v ITC Osek.

https://www.facebook.com/events/129502580853682/

23.10. Podzimní koncert byl hudebním zážitkem

Podzimní koncert Collegia hortensis a smyčcového orchestru Quattro Corde byl hudebním zážitkem a mnoha posluchačům zpříjemnil říjnovou neděli. Zaplněný kostel sv. Jana Křtitele na teplickém Zámeckém náměstí rozezněla hudba W. A. Mozarta, F. Bendy, J. S. Bacha, G. F. Händela a také oseckého rodáka Jana Zástěry. Jeho skladby Adoro te devote a Pastor bonus ocenilo publikum velkým potleskem. Orchestr Quattro Corde patří k předním českým amatérským orchestrům, pravidelně koncertuje a za dobu své existence nastudoval více než 150 skladeb. Jeho spolupráce s Collegiem hortensis započala v loňském roce a letos si svým koncertem orchestr i sbor našly nové příznivce mezi návštěvníky. (Alena Pilousová)

14707885_1131682460202345_7972379710900847405_o 14813242_1327768377235363_562482404_o

Světová premiéra v oseckém klášteře měla u posluchačů velký ohlas

Slavnostní premiéra oratoria  s názvem „Korunovace českých králů“ rozezněla cisterciácký klášter v Oseku v neděli 25. září. Jednu z klíčových státních ceremonií českého středověku osobně před vlastní korunovací připravil Karel IV. Právě na počest jeho 700. výročí narození skladbu zhudebnil osecký rodák Jan Zástěra. K provedení oratoria pozval vynikající orchestr Hudby Hradní stráže a Policie ČR, teplický soubor Collegium hortensis, Spojené sbory Podkrušnohoří a také výtečné sólisty, například Františka Zahradníčka, sólistu Národního divadla v Praze, nebo Miroslavu Časarovou, která se souborem Collegium hortensis uskutečnila letos na jaře velmi zdařilou koncertní cestu do Říma a Vatikánu. Že měl autor skladby a dirigent v jedné osobně Jan Zástěra šťastnou ruku při psaní oratoria i při výběru interpretů, ocenili posluchači zcela zaplněného oseckého kláštera nadšeným potleskem a ovacemi vestoje. Slavnostní koncert byl završen hymnem „Perla ukrytá“, který jako součást „Symfonie in honorem Jacobi Trautzli“, v Oseku zazněl premiérově před třemi lety a od té doby se stal součástí repertoáru mnoha severočeských sborů.

Úspěšný koncert pořádala Trautzlova umělecká společnost. Pozvání přijal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a ostatní zástupci samospráv okolních měst a obcí a další čestní hosté. Repríza koncertu se uskutečnila v úterý 27. září 2016 ve vyprodané katedrále sv. Víta v Praze.

osek_2

osek_4

Slavnostní koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR k 700. výročí narození Karla IV., který se uskuteční v opatském chrámě cisterciáckého kláštera v Oseku 25. září od 17 hodin.
Titul koncertu „Korunovace českých králů“ je převzat z názvu nového oratoria skladatele Jana Zástěry, které na koncertě zazní ve světové premiéře. Skladba pro sólisty, sbor a orchestr provede posluchače jednou z nejstarších a nevýznamnějších státních ceremonií českého středověku, jejíž podobu i texty zformuloval sám Otec vlasti.

kareliv_a4_osek-1

„Korunovace českých králů“

Jedná se o název oratoria pro orchestr, sólisty a gregoriánskou scholu, které vzniká k příležitosti významného výročí 700 let od narození českého krále a římského císaře Karla IV. Autor hudby Jan Zástěra vybral texty z Korunovačního řádu českých králů a královen, jehož tradiční, přemyslovskou podobu zkompiloval s říšskými a francouzskými předlohami právě Karel IV.

Oratorium zazní ve dvou provedeních v září tohoto roku v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě a po té v klášterním kostele v Oseku. Vazba ke katedrále je zjevná ať odkazem k osobě Karla IV. nebo i vlastní tematikou díla. Podobně též osecký klášter za vlády Lucemburků zažil rozkvět a stal se klášterem královským.

„Pramen milosti“

Filipovský zázrak se stal námětem pro novou kantátu Jana Zástěry a Martina Budka, která by měla přispět k připomínce mariánského zjevení ve Šluknovském výběžku v roce jeho 150. výročí. V tehdy nezvýznamné příhraniční vísce Filipově se v noci z 12. na 13. ledna 1866 v domě čp. 63 zjevila nevyléčitelně nemocné Magdaléně Kade Panna Maria. „Od nynějška se to hojí“ zaznělo z úst P. Marie a od té doby rostly davy poutníků i řada uzdravených. V těchto „Lurdech severních Čech“ nakonec vyrostla velká bazilika a tradice poutí přežila i 40 let restrikcí dodnes.

Kantáta, která tematicky zpracovává jak samotný zázrak, tak velkolepou tradici mariánské úcty ve Filipově, zazní v červenci přímo v místě zázraku, ve filipovské bazilice, v repríze pak v budyšínské katedrále. Smíšený sbor, sopranistku a recitátora doprovodí smyčcový orchestr.

Collegium hortensis – první český hudební soubor, který doprovázel mši v bazilice sv. Petra ve Vatikánu

Teplický soubor Collegium hortensis doprovodil slavnostní bohoslužbu k svátku sv. Vojtěcha. Podle českého velvyslanectví ve Vatikánu se od obnovení diplomatických styků mezi Českou republikou a Svatým stolcem stalo poprvé, aby bylo českému uměleckému souboru dovoleno hrát a zpívat k doprovodu mešní liturgie ve sv. Petru. Dirigent souboru Jan Zástěra složil k této příležitosti kantátu s názvem „Pastor bonus“, která byla nadšeně přijata již v předvečer svátku na koncertě pořádaném velvyslanci Visegrádské skupiny v nádherném starokřesťanském chrámu San Stefano Rotondo al Monte Celio.

Kardinál Miloslav Vlk, který s dalšími představiteli Vatikánu navštívil slavnostní koncert a také vedl liturgii, vyjádřil přání, aby se v nově založené tradici pokračovalo a zároveň vyslovil pozvání teplickému souboru k dalším vystoupením v Římě a Vatikánu.

dsc_3816

San Stefano Rotondo al Monte Celio

dsc_4224

Bazilika sv. Petra