Světová premiéra v oseckém klášteře měla u posluchačů velký ohlas

Slavnostní premiéra oratoria  s názvem „Korunovace českých králů“ rozezněla cisterciácký klášter v Oseku v neděli 25. září. Jednu z klíčových státních ceremonií českého středověku osobně před vlastní korunovací připravil Karel IV. Právě na počest jeho 700. výročí narození skladbu zhudebnil osecký rodák Jan Zástěra. K provedení oratoria pozval vynikající orchestr Hudby Hradní stráže a Policie ČR, teplický soubor Collegium hortensis, Spojené sbory Podkrušnohoří a také výtečné sólisty, například Františka Zahradníčka, sólistu Národního divadla v Praze, nebo Miroslavu Časarovou, která se souborem Collegium hortensis uskutečnila letos na jaře velmi zdařilou koncertní cestu do Říma a Vatikánu. Že měl autor skladby a dirigent v jedné osobně Jan Zástěra šťastnou ruku při psaní oratoria i při výběru interpretů, ocenili posluchači zcela zaplněného oseckého kláštera nadšeným potleskem a ovacemi vestoje. Slavnostní koncert byl završen hymnem „Perla ukrytá“, který jako součást „Symfonie in honorem Jacobi Trautzli“, v Oseku zazněl premiérově před třemi lety a od té doby se stal součástí repertoáru mnoha severočeských sborů.

Úspěšný koncert pořádala Trautzlova umělecká společnost. Pozvání přijal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a ostatní zástupci samospráv okolních měst a obcí a další čestní hosté. Repríza koncertu se uskutečnila v úterý 27. září 2016 ve vyprodané katedrále sv. Víta v Praze.

osek_2

osek_4

Slavnostní koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR k 700. výročí narození Karla IV., který se uskuteční v opatském chrámě cisterciáckého kláštera v Oseku 25. září od 17 hodin.
Titul koncertu „Korunovace českých králů“ je převzat z názvu nového oratoria skladatele Jana Zástěry, které na koncertě zazní ve světové premiéře. Skladba pro sólisty, sbor a orchestr provede posluchače jednou z nejstarších a nevýznamnějších státních ceremonií českého středověku, jejíž podobu i texty zformuloval sám Otec vlasti.

kareliv_a4_osek-1

„Korunovace českých králů“

Jedná se o název oratoria pro orchestr, sólisty a gregoriánskou scholu, které vzniká k příležitosti významného výročí 700 let od narození českého krále a římského císaře Karla IV. Autor hudby Jan Zástěra vybral texty z Korunovačního řádu českých králů a královen, jehož tradiční, přemyslovskou podobu zkompiloval s říšskými a francouzskými předlohami právě Karel IV.

Oratorium zazní ve dvou provedeních v září tohoto roku v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě a po té v klášterním kostele v Oseku. Vazba ke katedrále je zjevná ať odkazem k osobě Karla IV. nebo i vlastní tematikou díla. Podobně též osecký klášter za vlády Lucemburků zažil rozkvět a stal se klášterem královským.

„Pramen milosti“

Filipovský zázrak se stal námětem pro novou kantátu Jana Zástěry a Martina Budka, která by měla přispět k připomínce mariánského zjevení ve Šluknovském výběžku v roce jeho 150. výročí. V tehdy nezvýznamné příhraniční vísce Filipově se v noci z 12. na 13. ledna 1866 v domě čp. 63 zjevila nevyléčitelně nemocné Magdaléně Kade Panna Maria. „Od nynějška se to hojí“ zaznělo z úst P. Marie a od té doby rostly davy poutníků i řada uzdravených. V těchto „Lurdech severních Čech“ nakonec vyrostla velká bazilika a tradice poutí přežila i 40 let restrikcí dodnes.

Kantáta, která tematicky zpracovává jak samotný zázrak, tak velkolepou tradici mariánské úcty ve Filipově, zazní v červenci přímo v místě zázraku, ve filipovské bazilice, v repríze pak v budyšínské katedrále. Smíšený sbor, sopranistku a recitátora doprovodí smyčcový orchestr.

Collegium hortensis – první český hudební soubor, který doprovázel mši v bazilice sv. Petra ve Vatikánu

Teplický soubor Collegium hortensis doprovodil slavnostní bohoslužbu k svátku sv. Vojtěcha. Podle českého velvyslanectví ve Vatikánu se od obnovení diplomatických styků mezi Českou republikou a Svatým stolcem stalo poprvé, aby bylo českému uměleckému souboru dovoleno hrát a zpívat k doprovodu mešní liturgie ve sv. Petru. Dirigent souboru Jan Zástěra složil k této příležitosti kantátu s názvem „Pastor bonus“, která byla nadšeně přijata již v předvečer svátku na koncertě pořádaném velvyslanci Visegrádské skupiny v nádherném starokřesťanském chrámu San Stefano Rotondo al Monte Celio.

Kardinál Miloslav Vlk, který s dalšími představiteli Vatikánu navštívil slavnostní koncert a také vedl liturgii, vyjádřil přání, aby se v nově založené tradici pokračovalo a zároveň vyslovil pozvání teplickému souboru k dalším vystoupením v Římě a Vatikánu.

dsc_3816

San Stefano Rotondo al Monte Celio

dsc_4224

Bazilika sv. Petra