ČESKÉ NEBE V ŘÍMĚ

Trautzlova umělecká společnost, která se aktivně podílí na rozvoji autentického kulturního dědictví Ústeckého kraje, hudebně doprovodí Národní pouť ČR do Říma k 30. výročí kanonizace sv. Anežky České papežem Janem Pavlem II. a bezprostředně následujících listopadových událostí v Československu.

Národní pouť se uskuteční 11. – 13. listopadu 2019 a bude nejvýznamnější českou zahraniční akcí roku. Přes 3 000 českých poutníků, delegace vlády a Parlamentu ČR a čeští a moravští biskupové, kněží a řeholníci tak společně oslaví 30. výročí kanonizace sv. Anežky České a Sametové revoluce. V rámci pouti proběhne generální audience u papeže Františka, bohoslužby v bazilice sv. Petra ve Vatikánu, v Lateránské bazilice a v chrámu Santa Maria Maggiore. V podání téměř dvou stovek hudebníků zazní také slavnostní koncert „České nebe“ v chrámu Santa Maria degli Angeli.

Hudbu k doprovodu všech těchto akcí nastuduje Hudba Hradní stráže spolu se Spojenými sbory Podkrušnohoří, které sdružují zpěváky napříč celým Ústeckým krajem a širším okolím. Uměleckým garantem je dirigent a skladatel Jan Zástěra, oceněný v roce 2017 cenami OSA „Nejúspěšnější skladatel vážné hudby“ a „Skladba roku“.

Pouti bude věnována patřičná mediální pozornost a zároveň se bude pyšnit záštitou nejvyšších ústavních činitelů.

Collegium hortensis – první český hudební soubor, který doprovázel mši v bazilice sv. Petra ve Vatikánu

Teplický soubor Collegium hortensis doprovodil slavnostní bohoslužbu k svátku sv. Vojtěcha. Podle českého velvyslanectví ve Vatikánu se od obnovení diplomatických styků mezi Českou republikou a Svatým stolcem stalo poprvé, aby bylo českému uměleckému souboru dovoleno hrát a zpívat k doprovodu mešní liturgie ve sv. Petru. Dirigent souboru Jan Zástěra složil k této příležitosti kantátu s názvem „Pastor bonus“, která byla nadšeně přijata již v předvečer svátku na koncertě pořádaném velvyslanci Visegrádské skupiny v nádherném starokřesťanském chrámu San Stefano Rotondo al Monte Celio.

Kardinál Miloslav Vlk, který s dalšími představiteli Vatikánu navštívil slavnostní koncert a také vedl liturgii, vyjádřil přání, aby se v nově založené tradici pokračovalo a zároveň vyslovil pozvání teplickému souboru k dalším vystoupením v Římě a Vatikánu.

dsc_3816

San Stefano Rotondo al Monte Celio

dsc_4224

Bazilika sv. Petra

Dramaturgie projektu

Koncert Collegia Hortensis

v bazilice Santo Stefano rotondo al Monte Celio

v předvečer svátku sv. Vojtěcha

Hudba sbližuje. Promlouvá obecně srozumitelným jazykem, vyvolává v lidech podobné pocity. Koncert se pak stává nejen setkáním lidí s hudbou, ale také příležitostí k jejich vzájemnému sbližování. V pestrosti hudby se lze navzájem poznávat, hudbou je ale možné také vyjadřovat jednotu.

Program koncertu stojí na třech pilířích. Prvním z nich je hudba kraje, kde působí soubor Collegium hortensis. Údolí mezi Krušnými horami a Českým středohořím se na přelomu 18. a 19. století stalo jedním z kulturních ohnisek Evropy. Do teplických lázní se sjížděly korunované hlavy, ale také umělci. Kulturní prostředí se šířilo i na venkov a přilehlé zámky a kláštery se stávaly pulzujícími centry společenského a duchovního života. Pak nepřekvapí, že se v Teplicích stal starostou operní skladatel, který se během svého úřadu proslavil v Drážďanech, v Berlíně i v Praze – Josef Maria Wolfram (1789 – 1839). O několik kilometrů dále na úpatí hor, v oseckém klášteře pěstovali hudbu stejně náruživě již celá staletí. Sám opat Venusi psal klavírní koncerty a také své mnichy podporoval v hudební tvorbě. Jakobu Trautzlovi (1749 – 1834) jeho současníci přisoudili přízvisko „poeta absolutus“, jeho skladatelský odkaz dokládá, že se nemýlili. Jeho oratoria, kantáty i opery okouzlovaly četné návštěvníky kláštera a svým hlubokým duchovním rozměrem je vedly k té nejupřímnější zbožnosti. Kraj však zplodil i skvělé kantory, kteří své síly napjali pro každodenní chrámový provoz. Třeba Lohelia Oehlschlägela (1724 – 1788), který načerpal inspiraci a zkušenosti z podnětného prostředí a odešel tvořit do Strahovského kláštera, nebo Josefa Kloboutschnika (1820 – 1886), který svůj život zasvětil výchově mládeže a udržování hudebních tradic ve starém královském horním městě Krupce.

Druhým pilířem je hudba národů Visegrádské čtyřky. Záměrně byly vybrány skladby, které navazují na tu nejpřirozenější „notu“ hudebního života národa – lidovou hudbu. Zoltan Kodaly (1882 – 1967) se proslavil nejen jako skladatel, ale především jako pedagog se specifickými metodami, které obohatily hudební vzdělávání po celém světě. Jako sběratel lidové hudby nechal její vlivy působit i ve své vlastní tvorbě, stal se tak autorem mnoha děl, jejichž nezaměnitelný charakter je esencí maďarské hudebnosti. Podobně dokázal vtisknout přirozenou slovenskou hudebnost do svého díla Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1958). Dokonce do té míry, že část z jeho impozantního písňového odkazu zlidověla. Jeho zásluhy o rozvoj slovenského hudebního školství, ale především církevní hudby dokládá jak to, že jeho dílo je dodnes ve slovenských chrámech živé a oblíbené, ale také fakt, že ho papež Pius X. za tyto zásluhy ocenil Řádem sv. Řehoře Velikého. Bohatství polských kostelních písní, jejichž vznik je z většiny vázán k neznámým autorům či zcela lidovému původu, je jedním z přímých dokladů hudebnosti Poláků. Toho příkladem je populární májová píseň Zdrowaś bądź Maryja, pravděpodobně z 16. století. A stejně jako se všechny tyto hudební tradice jednotlivých zemí potkávají na jednom koncertě, mají se potkat také ve společné úctě k sv. Vojtěchovi v jedné nové skladbě. Krátká kantáta k sv. Vojtěchu zhudebňuje text evangelia o dobrém pastýři – ve verších latinských, slovenských, polských a maďarských.

Nedílnou součástí středoevropského prostoru je rakouská a německá hudební kultura. Třetí pilíř programu proto tvoří skladby nejuznávanějšího hudebního génia Wolfganga Amadea Mozarta (1756 – 1791), lübeckého zakladatele tzv. „Abendmusik“ Dietricha Buxtehuda (1637 – 1707), předchůdce a inspirátora svého ještě slavnějšího následovníka, lipského kantora Johanna Sebastiana Bacha (1685 – 1750). Dále na západ nás bude provázet Charles Gounod (1818 – 1893) a přesah z kontinentu za kanál La Manche zprostředkuje slavný autor oratorií Georg Friedrich Händel (1685 – 1759).

Tento široký kontext vrcholné evropské hudby je nedílnou součástí kulturního zázemí, v němž tvořili a jejž zároveň spoluutvářeli skladatelé zmínění výše. Právě v této komplexnosti, od lidové kostelní hudby a obyčejných venkovských kantorů až k vrcholným tvůrcům umění evropského formátu, bychom chtěli představit region střední Evropy zde na jihu – v Římě. Jsme vděčni za tu krásnou příležitost, jednak českému velvyslanectví při Svatém stolci, jednak našim partnerům, zejména Ústeckému kraji, městu Teplicím a městu Oseku, kteří projekt zabezpečili materiálně.

Jan Zástěra

Collegium v Římě a Vatikánu

Teplický hudební soubor Collegium Hortensis se chystá do Vatikánu. Smíšený pěvecký sbor s doprovodem smyčcového kvinteta a se sólistkou Miroslavou Časarovou připravují koncerty také v Římě. Na jih Evropy veze původní sklady svého dirigenta Jana Zástěry, který pro tuto příležitost složil kantátu k poctě sv. Vojtěcha „Pastor bonus“, jež zde zazní v premiéře. Není to poprvé co severočeský autor složil skladbu pro Vatikán. V loňském roce se v Římě hrály Zástěrovy skladby „Adoro te devote“ a „Anežka Česká“. Jedno z vystoupení se uskuteční také v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Na koncertě, který pořádá český velvyslanec při Svatém stolci, zazní v podání souboru z Teplic také skladby českých autorů, především regionálních skladatelů severozápadních Čech, na jejichž interpretaci se soubor zaměřuje. V repertoáru má ale také skladby světových autorů duchovní hudby. Koncert se uskuteční v předvečer svátku sv. Vojtěcha a je míněn jako svatovojtěšský. Svatý Vojtěch spojoval středoevropský prostor s Římem, v letošním roce uplyne 1060 let od jeho narození.

Collegium hortensis v Římě

Snaha Trautzlovy umělecké společnosti o prezentaci kraje jako jednoho z někdejších kulturních ohnisek Evropy nyní doznala mimořádné příležitosti. Na pozvání velvyslance České republiky při Svatém stolci podnikne v dubnu 2016 Collegium hortensis koncertní cestu do Říma a Vatikánu, kterou chce využít k propagaci historické i současné hudební kultury regionu.

Hlavním bodem itineráře je slavnostní koncert pořádaný pro velvyslance zemí Visegrádské čtyřky a představitele Vatikánu v bazilice sv. Bartoloměje na ostrově. Tento koncert by měl být přehlídkou tvorby regionálních autorů v kontextu hudby známých světových skladatelů, zazní zde však také nová kantáta Jana Zástěry k poctě sv. Vojtěcha, kterému byla bazilika původně zasvěcena. K výročí tohoto českého světce bude kardinál Miloslav Vlk sloužit slavnostní bohoslužbu ve své titulární bazilice sv. Kříže Jeruzalémského, kterou Collegium hortensis doprovodí českou hudbou. Dalším důležitým bodem návštěvy Říma je koncert na podporu oseckého kláštera. Trautzlova umělecká společnost oslovila vedení cisterciáckého řádu a plánuje mu představit významná díla bohaté hudební historie kláštera v Oseku.

Prezentace české hudební kultury v Římě má svůj zásadní rozměr také ve velkém výročí prvního českého krále, který se zároveň stal římským císařem. V květnu tohoto roku uplyne 700 let od narození Otce vlasti císaře Karla IV. a při této příležitosti je velice šťastné, že Věčné město alespoň na pár dní rozezní česká hudba.