ČESKÉ NEBE V ŘÍMĚ

Trautzlova umělecká společnost, která se aktivně podílí na rozvoji autentického kulturního dědictví Ústeckého kraje, hudebně doprovodí Národní pouť ČR do Říma k 30. výročí kanonizace sv. Anežky České papežem Janem Pavlem II. a bezprostředně následujících listopadových událostí v Československu.

Národní pouť se uskuteční 11. – 13. listopadu 2019 a bude nejvýznamnější českou zahraniční akcí roku. Přes 3 000 českých poutníků, delegace vlády a Parlamentu ČR a čeští a moravští biskupové, kněží a řeholníci tak společně oslaví 30. výročí kanonizace sv. Anežky České a Sametové revoluce. V rámci pouti proběhne generální audience u papeže Františka, bohoslužby v bazilice sv. Petra ve Vatikánu, v Lateránské bazilice a v chrámu Santa Maria Maggiore. V podání téměř dvou stovek hudebníků zazní také slavnostní koncert „České nebe“ v chrámu Santa Maria degli Angeli.

Hudbu k doprovodu všech těchto akcí nastuduje Hudba Hradní stráže spolu se Spojenými sbory Podkrušnohoří, které sdružují zpěváky napříč celým Ústeckým krajem a širším okolím. Uměleckým garantem je dirigent a skladatel Jan Zástěra, oceněný v roce 2017 cenami OSA „Nejúspěšnější skladatel vážné hudby“ a „Skladba roku“.

Pouti bude věnována patřičná mediální pozornost a zároveň se bude pyšnit záštitou nejvyšších ústavních činitelů.