Collegium hortensis v Římě

Snaha Trautzlovy umělecké společnosti o prezentaci kraje jako jednoho z někdejších kulturních ohnisek Evropy nyní doznala mimořádné příležitosti. Na pozvání velvyslance České republiky při Svatém stolci podnikne v dubnu 2016 Collegium hortensis koncertní cestu do Říma a Vatikánu, kterou chce využít k propagaci historické i současné hudební kultury regionu.

Hlavním bodem itineráře je slavnostní koncert pořádaný pro velvyslance zemí Visegrádské čtyřky a představitele Vatikánu v bazilice sv. Bartoloměje na ostrově. Tento koncert by měl být přehlídkou tvorby regionálních autorů v kontextu hudby známých světových skladatelů, zazní zde však také nová kantáta Jana Zástěry k poctě sv. Vojtěcha, kterému byla bazilika původně zasvěcena. K výročí tohoto českého světce bude kardinál Miloslav Vlk sloužit slavnostní bohoslužbu ve své titulární bazilice sv. Kříže Jeruzalémského, kterou Collegium hortensis doprovodí českou hudbou. Dalším důležitým bodem návštěvy Říma je koncert na podporu oseckého kláštera. Trautzlova umělecká společnost oslovila vedení cisterciáckého řádu a plánuje mu představit významná díla bohaté hudební historie kláštera v Oseku.

Prezentace české hudební kultury v Římě má svůj zásadní rozměr také ve velkém výročí prvního českého krále, který se zároveň stal římským císařem. V květnu tohoto roku uplyne 700 let od narození Otce vlasti císaře Karla IV. a při této příležitosti je velice šťastné, že Věčné město alespoň na pár dní rozezní česká hudba.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.